Rodičovstvo

9 Hodnoty naučiť vaše dieťa

Pomôcť deťom rozvíjať zodpovednosť, čestnosť a rešpekt sa zvyčajne považuje za rovnako dôležité ako učenie čítania alebo porozumenia. Existuje veľa skvelých hodnôt na učenie svojho dieťaťa, ktoré mu môže pomôcť vyhnúť sa nátlaku alebo pokušeniu prispôsobiť sa požiadavkám spotrebiteľskej kultúry. Je dôležité zvážiť, aké hodnoty chcete učiť svoje dieťa a určiť, aké sú najlepšie spôsoby, ako vložiť tieto hodnoty do vášho dieťaťa.

Jedným z najlepších spôsobov, ako učiť hodnoty vašim deťom, je viesť príklad. Ak chcete, aby vaše dieťa vyrastalo, aby bolo úctyhodné, súcitné a úprimné, musíte sa usilovať o tieto vlastnosti v sebe. Vaše lekcie môžu byť rýchlo zabudnuté, ak vaše deti sledujú, či ste v rozpore s tým, čo sa pokúsite vyučovať.

9 Hodnoty naučiť vaše dieťa

1. Čestnosť

Ako deti rastú, vplyvy, ako sú priatelia alebo médiá, ich môžu naučiť ležať. Je dôležité, aby sme to zvládli posilnením hodnoty čestnosti. Deti sa často budú báť, že budú kričať, takže im dajte vedieť, že vždy budete mať čas počúvať ich. Oceňujte svoju odvahu, aby vám povedali pravdu, ale postupujte s akýmikoľvek trestami, ktoré ste uviedli. Ak sa vrátite k svojmu slovu, toto je príklad nečestného správania, ktoré môže byť protichodné.

2. Zdvorilosť a rešpekt

Deti sa učia úctu doma založené na tom, ako sa rodičia a iní vo svojom živote navzájom zaobchádza. Vaše dieťa sa bude snažiť modelovať vaše správanie, takže ak ste zdvorilí, používate "prosím", "ste vítaní", "ďakujem" a podobné frázy, Vaše dieťa bude nasledovať. Je tiež dôležité naučiť vaše dieťa, ako rešpektovať názory a majetok iných ľudí, aby mohol vytvárať zdravé vzťahy.

3. Vďačnosť

Môže byť príliš ľahké brať ostatných za samozrejmosť a zabudnúť na to, že iní sú ocenení. Učte svoje dieťa, aby vám bol každý deň vďačný, a to aj za malé veci, ako je úsmev alebo dobré počasie. Pripomeňte mu, že život je požehnaním a nie každý má výhody, ktoré má, ako je jedlo, prístrešie, priatelia, pekné oblečenie atď. Pomôcť tomu, aby vaše dieťa pochopilo, že to bude viac oceniť tým, čo má.

4. Štedrosť

Je ľahké sa chytiť v tom, čo chcete, a to platí najmä pre deti. Vyučovanie dôležitosti zdieľania doma môže pomôcť vášmu dieťaťu naučiť sa komunikovať s ostatnými, keď príde čas do školy. Zvážte prijatie dobročinnej veci, ako je darovanie oblečenia alebo jedla, čo môže pomôcť deťom ukázať dôležitosť šľachetnosti.

5. Odpustenie a súcit

Tí, ktorí nie sú schopní odpustiť, môžu vyrastať, aby boli horkí. Bez ohľadu na to, či je to úmyselné alebo nie, môžu ľudia z času na čas pôsobiť zle a je dôležité odpustiť týchto jednotlivcov a ukázať im súcit, a nie držať zášť, ktorý vás len ublíži. Chcete, aby vaše deti boli šťastné, nie horké a odporné. Vyučovanie vášho dieťaťa, aby odpustil a premiestnil veci, môže uľahčiť zdravšie myslenie.

6. Stálosť

Ľudia nie sú dokonalí a pred úspešným zvládnutím úlohy to často trvá niekoľko pokusov. Lekcia pretrvávania začína, keď sú deti mladé, učia sa kŕmiť sa, chodiť alebo hovoriť. Deti v tomto veku sa pravdepodobne budú snažiť, ale keď starnú, začnú sa porovnávať s ostatnými, čo môže priniesť pocity nedostatočnosti. Ako rodič dávať dieťaťu vedieť, že ste naňho vždy hrdí a keď sa cíti odradený, pokúste sa ho sprevádzať k správnemu riešeniu bez toho, aby ste mu jednoducho vyriešili problém. Ak sa vaše dieťa učí pretrvávať v mladom veku, potom ako bude starnúť, bude mať vždy nutkanie vyskúšať to najlepšie.

7. Pokora

Pokora je často prehliadaná, ale to je základná kvalita, ktorú máme. To nemusí nutne znamenať chýbajúcu hrdosť na vaše úspechy, ale odkazuje na to, že máte odvahu sa ospravedlniť, keď ste urobili niečo zlé. Dobrý rodič bude zdôrazňovať dôležitosť úprimného ospravedlnenia.

8. Zodpovednosť

Zodpovedné deti vyrastajú do zodpovedných dospelých. Je dôležité učiť deti, aby prevzali zodpovednosť za dobré a zlé činy, ktoré robia. To pomáha zabrániť tomu, aby vaše deti vyrastali do chytľavých jedincov, ktorí sa vždy pokúšajú obviňovať ostatných za veci, ktoré urobili zle.

9. Láska

Rodičia sa domnievajú, že deti sú prirodzene láskyplné a láskyplné, ale aby to trvalo, budete musieť vzájomne odovzdávať emócie. Preukážte lásku a náklonnosť k ostatným pred vašim dieťaťom a buďte veľkodušní, keď prejavujete lásku a lásku voči svojmu dieťaťu. Prekvapte svoje dieťa milujúcimi gestami, ako je posúvanie poznámky do knižnej tašky alebo vykonávanie premyslených gest v nečakaných chvíľach.

Ak sa chcete naučiť učiť dobré hodnoty svojmu dieťaťu, pozrite si video nižšie:

Pozri si video: Jeep Compass MultiJet test - Maroš ČABÁK (Október 2019).

Загрузка...