Rodičovstvo

Iba detské charakteristiky

Keď máte viac ako jedno dieťa, zvyčajne si všimnete rozdiely medzi deťmi v osobnosti a spôsoby. Môžu sa navzájom veľmi odlišovať, aj keď majú rovnakú skupinu rodičov, ktorá ich zvyšuje.

Keď dieťa nemá žiadne súrodencov, existujú niektoré veľmi špeciálne vlastnosti, ktoré sa vyvíjajú. Pre jedného jediné dieťa sa nemusí vzdať svojho podielu pozornosti od mamy a otca na nové dieťa. Čítajte ďalej, aby ste videli ďalšie osobnostné rysy jediného dieťaťa.

Iba detské charakteristiky

Rodiny s jediným dieťaťom rástli približne od roku 1960. Je to pravdepodobne kvôli vyšším životným nákladom, osobnej voľbe a ženám, ktoré počnú v staršom veku. Tam je tendencia byť stigma iba s deťmi a ľudia majú tendenciu dať negatívnu odpoveď popisovať len deti. Populárna myšlienka je, že iba deti sú "rozmazlené". Odborníci však uvádzajú, že iba deti majú veľmi pozitívne osobnostné črty.

1. Dôvera a sebavedomie

Existuje dôkaz, že deti bez súrodencov majú tendenciu mať vyšší pocit sebaúcty ako v rodinách s viac ako jedným dieťaťom. Môže to vyzerať ako kazenie niektorých, ale veľké množstvo pozornosti, ktoré iba deti dostanú, skutočne im pomôžu cítiť sa lepšie. Keď nemusia zdieľať rodičov, rozvinuli veľmi silný pocit sebaúcty.

2. Práva na súkromie

Keď dieťa nemusí zdieľať svoju izbu s iným dieťaťom, často má väčší pocit súkromia. Majú tendenciu byť viac súkromní ako iné deti so súrodencami a vyžadujú viac súkromia a osobného priestoru. Neznamená to, že sú rozmaznaní a neschopní zdieľať, potrebujú len viac priestoru.

3. Vyššie akademické výsledky

Štúdie nepreukazujú, že deti bez súrodencov sú múdrejší než rodiny s viacerými deťmi. Avšak iba deti vykazujú väčšiu silu, pokiaľ ide o vysokú úroveň úspechov. Jedna teória podporuje, že rodičia s jedným dieťaťom trávia viac času a peňazí na vzdelávanie, pretože nemusia rozdeliť svoj čas medzi deti. Na strane rodiča majú tendenciu očakávať viac z jediného vzdelávania detí. Iba deti vykazujú vyššie skóre testov a vyššiu mieru prijatia na vysokú školu.

4. Nezávislý

Iba deti vykazujú vyššiu úroveň nezávislosti, pretože nemajú súrodencov, aby sa stali súčasne závislí. Zatiaľ čo sa odporúča, aby dostávali adekvátnu socializáciu tým, že navštevujú dátumy hry, stále majú tendenciu byť viac nezávislí. Iba deti sa naučia byť samy sebou a samoobjímať sa. Majia veľa priateľov, ale tiež si užili svoj čas sám.

5.Viac organizované

Iba deti venujú väčšiu pozornosť detailom a organizujú svoje veci. Sú často "včas" a majú silné životné zručnosti. Tak dlho, kým rodičia nebudú nenávisť alebo robia pre nich veľa, budú sa veľmi rýchlo naučiť o živote a modelovať správanie dospelých.

6. Možné negatívne iba detské charakteristiky

Jediné dieťa môže ukázať niektoré negatívne črty, ako napríklad ťažkosti so zdieľaním svojich vecí. Dokonca aj vtedy, keď nie sú v konkurenčnej situácii, vždy sa im to páči ako prvý. Môžete si všimnúť, že jediné dieťa bude príliš citlivé, bude mať ťažké časy s kritikou a bude trochu náročné. To môže pokračovať až do dospelosti.

Čo by rodičia robili? Zatiaľ čo jediné dieťa môže mať negatívne črty v ich osobnosti, rodičia im môžu pomôcť spoločne so svojim dieťaťom a učiť im zručnosti ako zdieľanie, tímová práca a schopnosť zvládnuť. To pomáha zvyšovať pozitívne osobnostné črty a minimalizovať negatívne. Je dôležité, aby rodiny s jediným dieťaťom ich nezničili a pomohli im naučiť sa premýšľať o iných a prevziať zodpovednosť za svoje činy a sami.

7. Zoznámenie sa s iba dieťaťom

Len deti majú tendenciu byť sám. To nemusí pre nich byť zdravé a izolácia im môže zabrániť v rozvoji sociálnych zručností. Môžu mať ťažší čas rozvíjať medziľudské vzťahy a prenášať to do dospelosti. Umožniť jednému dieťaťu komunikovať sa a komunikovať s ostatnými deťmi im pomôže rozvíjať sociálne zručnosti a kontakty s ostatnými ľuďmi.

Ako rodiť vaše jediné dieťa

1. Nechajte svoje dieťa byť jednotlivec

Môžete mať tendenciu vidieť vaše dieťa ako rozšírenie seba samého. Je dôležité, aby sa umožnilo iba deťom nájsť seba a vlastný zmysel pre individualitu. Môžete byť pokúšaní tlačiť vaše dieťa, aby urobilo to, čo ste vždy chceli robiť, ale oni potrebujú nájsť veci, ktoré majú radi a chcú robiť.

2. Použite slovo "nie" (ak je to potrebné) a buďte pevné

Vaše dieťa vás často môže požiadať o veci a nielen, že ste zaplaveni ako rodič, ale aj vaše dieťa. Naučte sa, aby im pomohli zostať sústredení tým, že niekedy "nie" povedali veci. Nemusíš skutočne dať psovi kúpeľ, ísť do knižnice, umývať auto a robiť domáce úlohy všetko za jeden deň.

3. Učte ich slobodu bez toho, aby ste žili, zoznamom extrémnych rozvrhov

Ako jedna z jedinečných charakteristík dieťaťa môže byť jediné dieťa závislé na zoznamoch a plánoch. Kým tieto veci sú dobré pre dieťa, keď je príliš extrémne, vaše dieťa sa začne cítiť stresované a tlakové. Musia byť včas a pripravení na školu, ale môžu byť príležitostnejší aj pri iných veciach, ako je tanečná trieda, párty a hranie.

4. Bavte sa a smiať sa

Ukážte im, že smiech je pre nich dobrý. Jediné dieťa môže byť veľmi vážne a logické. Vy ako rodič môžete im ukázať, ako sa ľahšie a zábavnejšie!

5. Pokúste sa nerobiť rušenie alebo opraviť veci

Ak nečistia svoju izbu dokonale, urobia chybu pri domácich úlohách alebo sa stretnú s kamarátom, udržia si úctu. To znamená nechať ich čistiť svoju izbu, robiť chyby a vyriešiť svoje problémy.

6. Udržujte ich od získania osamelosti

Osamelé deti môžu byť smutné deti alebo rozvíjať "imaginárnych priateľov". Aby tomu zabránili, zapojte ich do spoločenských skupín, ako sú skauti, športy alebo triedy, kde sa môžu stať priateľmi.

7. Nenechajte ho mať veľké ego

Ak sa vaše dieťa začne stať kritickým voči ostatným, odmieta zdieľať sa a chce byť "kráľom kopca", čo najrýchlejšie ho zahnite do pupku. Toto je miesto, kde musíte diskriminovať a vysvetliť svojmu dieťaťu, že je dôležité premýšľať o iných.

8. Pomôžte vášmu dieťaťu naučiť sa vyliečiť zklamanie

Jediné dieťa cíti potrebu niekedy byť "dokonalé". Ak sa nedostanú do školskej hry, získajú zlú známku alebo ich tím stratil hru, naučiť ich, aby zvládli sklamanie a povedali im, že urobili to najlepšie.

9. Pomôžte im relaxovať

Môžete ich mať po školských športoch, šachovom klube a navyše domácich prácach alebo čítaní. Zatiaľ čo to všetko je dobré, príliš veľa vecí sa môže vyčerpať, ale budú vás držať, aby vás potešili. Pomôžte svojmu dieťaťu relaxovať tým, že strávite tichý deň, keď sa nič nestane.

10. Povoliť im robiť chyby

Môžete stráviť veľa času so svojím dieťaťom, ktoré ich vyučuje životnými zručnosťami, ale raz za čas urobte krok späť. Nechajte ich robiť chyby a zistite, ako opraviť problémy na vlastnú päsť. Nemajú žiadnych súrodencov, aby sa poučili, takže potrebujú zvládnuť niektoré zručnosti na vlastnú päsť.

Viac informácií o detských charakteristikách: aké sú črty a stigma, ktorým čelia iba deti?

Загрузка...